കൽപ്പറ്റയുടെ ചരിത്രം

കൽപ്പറ്റയുടെ ചരിത്രം അറിയാത്തവർക്കായ്‌—————എ.ഡി. 930 വരെ മൈസൂറിലെ ഗംന്‍ഗാ വംശത്തിന്റെ ഭരണത്തിന്‍ കീഴിലായിരുന്ന ഈ പ്രദേശം. പിന്നീട് ഹോയ്സലാ വംശത്തിന്റെ കീഴിലായി. അതിനുശേഷം വിജയനഗരസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കീഴിലും തുടര്‍ന്ന് മൈസൂര്‍ ഓഡയാര്‍ വംശത്തിന്റെ ആധിപത്യത്തിലുമായി. രാജവംശത്തിന്റെ കീഴിലായിരുന്ന കല്‍പ്പറ്റയുടെ ചരിത്രമാണ് പിന്നീടങ്ങോട്ട് കാണുന്നത്. പഴശ്ശി രാജവംശത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായി ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത് കല്‍പ്പറ്റ നായരായിരുന്നു. മൈസൂര്‍ സുല്‍ത്താന്‍മാരുടെ പടയോട്ടത്തിന്റെ … Read More

0
Jain Temples in Wayanad

Jain temples in Wayanad and distances Puliyarmala – 0km Venniyode – 13Km from Puliyarmala Ananthanathaswami Jain temple, Varadoor – 13Km from Puliyarmala (Phone 099524 90966) https://maps.app.goo.gl/wJGDCUBKhZt8bwi49u4 4. Puthanangadi– 17Km from Puliyarmala. 5. Anjukunnu- 20Km from Puliyarmala 6. Palukunnu- 18Km from … Read More

0
FAQ about Wayanad

FAQ about Wayanad How to reach Wayanad?You can reach Wayanad by road only. Wayanad shares the border with Karnataka and Tamil Nadu. The nearest airports are Kozhikode (Karipur International Airport-CCJ) and Kannur. The nearest railway stations are Thalassery (Kannur) and … Read More

0
Wayanad mainpage

Nestled among the mountains of western ghats, lies Wayanad, [also called as Wynad, Wayanadu, Wyanad, Vayanad, Vayanadu, Vynad etc] one of the most loveliest hill station of Kerala. This green paradise is located at a distance of 76 kms from … Read More

0
Wayanad history

History of Wayanad Comprising an area of 2126 sq.km, Wayanad has a powerful history. Relicts and edicts found in various parts of Wayanad speak of an important prehistoric era. Historians are of the view that organised human life existed in … Read More

0
Wayanad Flora and Fauna

Wayanad flora and fauna Established in the year 1973, the Wayanad Wild Life Sanctuary is about 344 sq km in extent. The Sanctuary exists as two bits. Tholpetty, near Mananthavady is contiguous with Nagarhole of Karnataka. The Muthanga – Bathery … Read More

0
Educational institutions in Wayanad

Educational Institutions Colleges Number Oriental School of Hotel Management, Lakkidi 255716 – 255719 N.M.S.M Govt: Arts College, Kalpetta 202625 W.M.O Arts and Science College, Muttil-Kalpetta 203382 Centre for Science & Technology, Calicut University, Muttil-Kalpetta 205902 St.Mary’s College, Sulthan Bathery 220246 … Read More

0
Wayanad Festivals

The major festivals follows: Seethadevi Temple, Pulpally January 1st week St.Thomas Church, Nadavayal January 1st week Pallikunnu Church February 2nd week Varambetta Mosque March 1st week Valliyoorkavu Temple, Mananthavady March 14 to 28 Maidani Mosque, Kalpetta March-April Thirunelly, Mananthavady Karkidaka … Read More

0