മീനങ്ങാടി കത്തീഡ്രലിൽ പെസഹ ആചരണത്തിൽ മലബാർ ഭദ്രാസനാധിപൻ സഖറിയാസ് മാർ പോളി കാർപ്പസ് നേതൃത്വം നൽകി.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
മീനങ്ങാടി കത്തീഡ്രലിൽ നടന്ന പെസഹ ദിനാചരണ ചടങ്ങുകൾക്കും കാൽ കഴുകൽ ശുശ്രൂഷക്കും മലബാർ ഭദ്രാസനാധിപൻ സഖറിയാസ് മാർ പോളി കാർപ്പസ് നേതൃത്വം നൽകി.

http://feedproxy.google.com/~r/Newswayanad/~3/jBpL8cF0WvI/4933


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •