മാപ്പിളപ്പാട്ടിൽ രണ്ടാം വർഷവും വിജയം ആവർത്തിച്ച് അസ്മിന

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
യു.പി.വിഭാഗം മാപ്പിളപ്പാട്ടിൽ രണ്ടാം വർഷവും വിജയം ആവർത്തിച്ച് മേപ്പാടി സെന്റ് ജോസഫ് യു .പി സ്കൂൾ ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി അസ്മിന .റ്റി.മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യരെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഒ.എൻ.കരുവാരക്കുണ്ടിന്റെ കവി പുകളെ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വരികളുമായാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വിജയം ഈ വർഷവും അസ്മിന ആവർത്തിച്ചത്.
കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഒ.എൻ.കരുവാരക്കുണ്ടിന്റെ പാട്ട് തന്നെയാണ് അസ്മിന തിരഞ്ഞെടുത്തത്.
മേപ്പാടി അസീസ് ലൈല എന്നിവരുടെ മകളാണ് അസ്മിന.
http://feedproxy.google.com/~r/Newswayanad/~3/akyCzFug8C0/1838


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Powered by Ethwebs.net