മാനന്തവാടി അമലോദ്ഭവ മാതാ ദേവാലയത്തിൽ ദു:ഖവെള്ളി ആചരിച്ചു.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ദുഖ: വെളളി ദിനത്തിൽ മാനന്തവാടി അമലോത്ഭവ മാതാദേവാലയത്തിൽ മാനന്തവാടി രൂപതാ ബിഷപ്പ് മാർ ജോസ് പൊരുന്നേടം സന്ദേശം നൽകി.

http://feedproxy.google.com/~r/Newswayanad/~3/CpaQNlMcZic/4952


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •